Avtal

Avtal

Avtal och Assistansersättning avtalas mellan brukare, försäkringskassan, kommunen och assistansföretaget. Ofta är dessa standardavtal och vanligt att de löper på 3 månader.