Anhörig

Anhörig

Anhörig och Assistansersättning ges till anhörig i form av lön för att denna tar hand om sin anhöriga som är funktionshindrad.