Egen arbetsgivare

Arbetsgivare

Den assistansberättigad som väljer att själv vara egen arbetsgivare för sina personliga assistenter får från den 1 juli 2008 inte göra någon vinst utan ett eventuellt överskott ska självmant återredovisas och betalas tillbaka till Försäkringskassan efter varje avräkningsperiod. Fyll i formuläret så får du kontakta med oss för mer info..