Ansökan

Ansökan

Ansökan om assistansersättning tar ca tre månader och behandlas av Försäkringskassan.