2017

2017

2017 bestäms vilket belopp som kommer gälla för assistansersättning. Den på verkar assistansbolagens intäkter och därmed vinster. Vi kommer redogöra för vad beloppet kommer bli här som fort det tillkännages av Försäkringskassan.